logo-1Misją Fundacji jest:

  • edukacja i uwrażliwienie bardzo młodych ludzi na sprawy i problemy osób niepełnosprawnych,
  • poszukiwanie młodych, utalentowanych osób niepełnosprawnych i kształcenie najzdolniejszych,
  • ustawiczne wspieranie podopiecznych i czuwanie nad ich rozwojem artystycznym
  • pomoc i wszelkie działania umożliwiające godne i satysfakcjonujące współuczestniczenie tych osób w życiu społecznym i kulturalnym.

 


 

Życie jest piękne dzięki małym gestom wielkich serc. Ty też możesz przywrócić wiarę w jego uroki i dać siłę skrzydłom kruchym – bo ludzkim.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji „Przyjaciele” Organizacji Pożytku Publicznego

  • NIP: 951-19-89-301
  • KRS: 0000143890
  • Bank Millennium S.A. 89 1160 2202 0000 0003 3153 8315.

Kliknij i rozlicz PIT za darmo!

program do pit - darmowy

W ramach turnieju wystąpiły charytatywnie we wspólnej zabawie z młodzieżą dwie artystki polskiej estrady Danuta Błażejczyk i Halina Frąckowiak. Relację z imprezy będą mieli okazję obejrzeć widzowie TVP 1 w ramach cyklicznego programu „Przyjaciele”. Dokładną datę emisji reportażu zamieścimy wcześniej na naszej stronie internetowej.

Ciechocińskie Prezentacje Artystyczne 2006

Miło nam poinformować, że 10 czerwca 2006r. na Ciechocińskich Prezentacjach Artystycznych wystapili nasi podopieczni – Izabela Fabisiak i Mariusz Wentowski. Piosenkarzom akompaniował znany muzyk i gitarzysta „Partyzant”. Publiczność zgromadzona w teatrze długo ich oklaskiwała prosząc o bisy.

Dzień później 11 czerwca 2006r. Iza Fabisiak wystapiła z półgodzinnym recitalem w Warszawie podczas festynu „Konie w Wilanowie”.

 

Naszym celem nadrzędnym jest profesjonalna edukacja wokalna najzdolniejszych, by w jak najkrótszym czasie umożliwić im zdrową rywalizację z osobami w pełni sprawnymi, a zatem stworzyć równe szanse zaistnienia na rynku sztuki.

Projekt obejmuje organizację warsztatów muzycznych w wymiarze ponad 120 godzin zajęć dydaktycznych z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, 60 godzin grupy wsparcia prowadzonej przez psychologów oraz pobyt w ośrodku szkoleniowo – rehabilitacyjnym.

Początek realizacji projektu rodził się w bólach, powoli i ciężko, by w końcu wykiełkować. Wypuszczanie korzonków trwało do kwietnia 2006 r. – opracowywanie ankiet, ogłoszenia oraz nabór uczestników. Malutkie pąki pojawiły się 9 maja, kiedy to odbyły się pierwsze przesłuchania kandydatów. Po wstępnych weryfikacjach, z około trzydziestoosobowej grupy chętnych zostało 11 osób.

Egzaminatorzy: Zbigniew Stelmasiak – muzyk, Danuta Błażejczyk – wokalistka oraz Janusz Szrom – wykładowca i wokalista, ocenili tę grupę jako dobrą, w tym dwie osoby uznali za wyjątkowe, a cztery za bardzo dobre.

Po kolejnych spotkaniach nastąpiły przygotowania do wrześniowego wyjazdu do ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego w Wiśle. W grupie wyjazdowej było dziesięć osób niepełnosprawnych, w tym cztery wymagające stałej pomocy i opieki.

Praktycznie od godziny 9-tej do 22-ej (z przerwami na posiłki) odbywały się zajęcia w grupach i indywidualne, na których uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze sztuką muzyczną – w zakresach nauki oddychania, intonacji, interpretacji, dykcji, emisji głosu, doboru repertuaru i oczywiście nauką śpiewu.

Tę wiedzę przekazywali naszym podopiecznym wcześniej wymienieni muzycy i wokaliści, do których w Wiśle dołączyła także Elżbieta Zapendowska.

Równolegle z warsztatami muzycznymi uczestnicy brali udział w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologów – Agnieszkę Żarnecką i Małgorzatę Rupar.

Warsztaty w Wiśle zaowocowały, niezwykle serdecznie i ciepło przyjętym przez mieszkańców i turystów, koncertem, zorganizowanym spontanicznie przy pomocy ludzi dobrej woli i dzięki życzliwości Wiślańskiego Centrum Kultury.

Oceny efektów wspólnej pracy dokonali sami uczestnicy w formie ankiet i listów oraz prowadzący zajęcia w formie sprawozdań merytorycznych.

Przewidujemy 174 godziny zajęć dydaktyczno-praktycznych: nauka oddychania, dykcji, intonacji, wymowy emisji głosu, interpretacji, doboru repertuaru itp. Zajęcia poprowadzą: Elżbieta Zapendowska, Danuta Błażejczyk, Janusz Szrom i Zbigniew Stelmasiak.

60 godzin zajęć w grupie wsparcia – praca nad odkrywaniem własnych zasobów, mocnych stron i umiejętności autoprezentacji, także nauka asertywności, samoakceptacji i samooceny – poprowadzą dwie panie psycholog – Małgorzata Rupar i Agnieszka Żarnecka.

5 maja każdego roku Fundacja „Przyjaciele” zamierza organizować koncerty, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc niepełnosprawnym twórcom oraz na realizację filmów dokumentalnych uwrażliwiających i edukujących młodzież szkolną – gimnazialistów i licealistów – w tematach:

– jak uniknąć niepełnosprawności

– jak zaakceptować inność

– jak kochać i szanować poszkodowanych przez los

– jak pomagać mniej sprawnym od nas


Zamierzenia, o których piszę wynikaja z celów statutowych Fundacji.

2003 rok ogłoszony został przez Radę Unii Europejskiej Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też chcielibymy, aby II koncert Przyjaciół „Pozwólmy Latać Ptakom” miał wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz artystów polskiej estrady, niepełnosprawnych wokalistów, udział w koncercie wezmą niepełnosprawni artyci z Włoch, Szwecji i Francji. Zarząd Fundacji poczynił już pierwsze kroki w tym kierunku.
Honorowy patronat nad koncertem objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Borowski oraz Prezez PFRON Roman Sroczyński. Patronem medialnym jest TVP S. A.

„Pozwólmy Latać Ptakom” pierwszym koncertem charytatywnym Przyjaciół

5 maja 2002 roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych – rozpoczęlimy działalność pierwszym charytatywnym koncertem Przyjaciół pt. „Pozwólmy Latać Ptakom”. 

Honorowy patronat nad koncertem objął Prezez PFRON – Roman Sroczyński.

W koncercie wystąpili artyści niepełnosprawni i ich pełnosprawni koledzy – m.in. Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki.

program do pit - darmowy

Rozlicz PIT programem on-line

opp1proc

OPPok.indd

Fundacja "Przyjaciele" jest to Otganizacja Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku.

 1procent

Zapamiętaj nasz KRS: 0000143890

 

Jesteśmy w ngo.pl

logo ngo.pl