logo-1Misją Fundacji jest:

  • edukacja i uwrażliwienie bardzo młodych ludzi na sprawy i problemy osób niepełnosprawnych,
  • poszukiwanie młodych, utalentowanych osób niepełnosprawnych i kształcenie najzdolniejszych,
  • ustawiczne wspieranie podopiecznych i czuwanie nad ich rozwojem artystycznym
  • pomoc i wszelkie działania umożliwiające godne i satysfakcjonujące współuczestniczenie tych osób w życiu społecznym i kulturalnym.

 


 

Życie jest piękne dzięki małym gestom wielkich serc. Ty też możesz przywrócić wiarę w jego uroki i dać siłę skrzydłom kruchym – bo ludzkim.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji „Przyjaciele” Organizacji Pożytku Publicznego

  • NIP: 951-19-89-301
  • KRS: 0000143890
  • Bank Millennium S.A. 89 1160 2202 0000 0003 3153 8315.

Kliknij i rozlicz PIT za darmo!

program do pit - darmowy

5 maja każdego roku Fundacja „Przyjaciele” zamierza organizować koncerty, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc niepełnosprawnym twórcom oraz na realizację filmów dokumentalnych uwrażliwiających i edukujących młodzież szkolną – gimnazialistów i licealistów – w tematach:

– jak uniknąć niepełnosprawności

– jak zaakceptować inność

– jak kochać i szanować poszkodowanych przez los

– jak pomagać mniej sprawnym od nas


Zamierzenia, o których piszę wynikaja z celów statutowych Fundacji.

2003 rok ogłoszony został przez Radę Unii Europejskiej Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też chcielibymy, aby II koncert Przyjaciół „Pozwólmy Latać Ptakom” miał wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz artystów polskiej estrady, niepełnosprawnych wokalistów, udział w koncercie wezmą niepełnosprawni artyci z Włoch, Szwecji i Francji. Zarząd Fundacji poczynił już pierwsze kroki w tym kierunku.
Honorowy patronat nad koncertem objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Borowski oraz Prezez PFRON Roman Sroczyński. Patronem medialnym jest TVP S. A.

„Pozwólmy Latać Ptakom” pierwszym koncertem charytatywnym Przyjaciół

5 maja 2002 roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych – rozpoczęlimy działalność pierwszym charytatywnym koncertem Przyjaciół pt. „Pozwólmy Latać Ptakom”. 

Honorowy patronat nad koncertem objął Prezez PFRON – Roman Sroczyński.

W koncercie wystąpili artyści niepełnosprawni i ich pełnosprawni koledzy – m.in. Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki.

Medal Przyjaciel Integracji dla Donaty Baraniewskiej

 

Z przyjemnością informujemy, że Wielka Kapituła Medalu „Przyjaciele Integracji” przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacji Polska Bez Barier, przyznała Donacie Baraniewskiej – prezes Fundacji „Przyjaciele” honorowe wyróżnienie za rok 2001.

Medal „Przyjaciel Integracji” został przyznany z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych za wyjatkową wrażliwość w przedstawianiu środowiska osób niepełnosprawnych na antenie programu I Telewizji Polskiej.


Gratulujemy naszej Pani Prezes!

Rejestracja Fundacji „Przyjaciele”

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu 2000 roku została zarejestrowana Fundacja Przyjaciele, której celem jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem.

Powstaniu Fundacji towarzyszyła ta sama idea, która przyświecała twórcom programu telewizyjnego pt. „Przyjaciele”, od 3 lat cyklicznie emitowanego w Programie 1 TVP S. A. Program ten przygotowuje i realizuje redaktor Donata Baraniewska, która jest także inicjatorkią i założycielkią naszej Fundacji. W swoim programie pokazuje tych, których walka o normalne, godne życie jest trudna, lecz może zakończyć się sukcesem.

Mamy świadomość czekającej nas niełatwej i odpowiedzialnej pracy, ale także gorące serca i niezłomnią wiarę w ludzi dobrej woli, którzy zechcą nam w niej pomóc

Zarząd Fundacji

program do pit - darmowy

Rozlicz PIT programem on-line

opp1proc

OPPok.indd

Fundacja "Przyjaciele" jest to Otganizacja Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku.

 1procent

Zapamiętaj nasz KRS: 0000143890

 

Jesteśmy w ngo.pl

logo ngo.pl