Kliknij i rozlicz PIT za darmo!

program do pit - darmowy

Naszym celem nadrzędnym jest profesjonalna edukacja wokalna najzdolniejszych, by w jak najkrótszym czasie umożliwić im zdrową rywalizację z osobami w pełni sprawnymi, a zatem stworzyć równe szanse zaistnienia na rynku sztuki.

Projekt obejmuje organizację warsztatów muzycznych w wymiarze ponad 120 godzin zajęć dydaktycznych z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, 60 godzin grupy wsparcia prowadzonej przez psychologów oraz pobyt w ośrodku szkoleniowo – rehabilitacyjnym.

Początek realizacji projektu rodził się w bólach, powoli i ciężko, by w końcu wykiełkować. Wypuszczanie korzonków trwało do kwietnia 2006 r. – opracowywanie ankiet, ogłoszenia oraz nabór uczestników. Malutkie pąki pojawiły się 9 maja, kiedy to odbyły się pierwsze przesłuchania kandydatów. Po wstępnych weryfikacjach, z około trzydziestoosobowej grupy chętnych zostało 11 osób.

Egzaminatorzy: Zbigniew Stelmasiak – muzyk, Danuta Błażejczyk – wokalistka oraz Janusz Szrom – wykładowca i wokalista, ocenili tę grupę jako dobrą, w tym dwie osoby uznali za wyjątkowe, a cztery za bardzo dobre.

Po kolejnych spotkaniach nastąpiły przygotowania do wrześniowego wyjazdu do ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego w Wiśle. W grupie wyjazdowej było dziesięć osób niepełnosprawnych, w tym cztery wymagające stałej pomocy i opieki.

Praktycznie od godziny 9-tej do 22-ej (z przerwami na posiłki) odbywały się zajęcia w grupach i indywidualne, na których uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze sztuką muzyczną – w zakresach nauki oddychania, intonacji, interpretacji, dykcji, emisji głosu, doboru repertuaru i oczywiście nauką śpiewu.

Tę wiedzę przekazywali naszym podopiecznym wcześniej wymienieni muzycy i wokaliści, do których w Wiśle dołączyła także Elżbieta Zapendowska.

Równolegle z warsztatami muzycznymi uczestnicy brali udział w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologów – Agnieszkę Żarnecką i Małgorzatę Rupar.

Warsztaty w Wiśle zaowocowały, niezwykle serdecznie i ciepło przyjętym przez mieszkańców i turystów, koncertem, zorganizowanym spontanicznie przy pomocy ludzi dobrej woli i dzięki życzliwości Wiślańskiego Centrum Kultury.

Oceny efektów wspólnej pracy dokonali sami uczestnicy w formie ankiet i listów oraz prowadzący zajęcia w formie sprawozdań merytorycznych.

program do pit - darmowy
Rozlicz PIT programem on-line

opp1proc

OPPok.indd

Fundacja "Przyjaciele" jest to Otganizacja Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku.

 1procent

Zapamiętaj nasz KRS: 0000143890

 

Jesteśmy w ngo.pl

logo ngo.pl